Els nostres valors

Utopia

Cerquem un món just i de qualitat, per aconseguir una societat millor.

Proximitat

Volem arribar a una relació propera amb les famílies i educadors per millorar en la nostra qualitat.

Iniciativa

Optem per promoure la participació ciutadana i el teixit associatiu per desenvolupar una societat activa i responsable.

Innovació permanent

Treballem per oferir formació als educadors que aporten innovació a les activitats.

Solidaritat

Volem una societat més cooperativa que treballi per les persones i pel poble.

Sostenibilitat

Treballem pel mínim impacte ambiental i transmetre amb la nostra activitat la millora del medi ambient.

Vida relaxada (slow life)

Treballem per millorar el dia a dia per aprendre a fer i a ser.

Igualtat

Defensem la no discriminació envers cap infant per qualsevol raó.