Saltear al contenido principal

Política de privacitat

Política de privcitat i avís legal

S’informa a les famílies que de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les seves dades personals i els de el menor recollits per mitjà del present document d’autorització formaran part d’un fitxer responsabilitat de la ASSOCIACIÓ INFANTIL I JUVENIL PATIM PATAM la finalitat de la qual és gestionar les activitats en les quals el menor participi i altres activitats relacionades.

Les dades identificatives del menor podran ser comunicats a altres institucions relacionades amb aquesta i altres activitats de la ASSOCIACIÓ INFANTIL I JUVENIL PATIM PATAM en les quals participi, sempre que aquesta cessió resulti necessària per al desenvolupament de les mateixes. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se que tractem les seves dades dirigint-se’n per correu electrònic a info@patimpatam.cat on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

Volver arriba